Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.1.2022.
Datum objave u NN:21.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Vinkovcima
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, zatim gimnazije ili druge četverogodišnje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke – jedna godina radnog iskustva u struci – dobro poznavanje rada na osobnom računalu (program Word i Excel) – položen državni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Vinkovcima, 32100 Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 17, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar«.
 
Datum javne objave:8.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:16.3.2022.
Broj NN:9/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu