Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.1.2022.
Datum objave u NN:21.1.2022.
Naziv radnog mjesta:10 radnih mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 9/2022 od 21. siječnja 2022. godine
Broj izvršitelja:12
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:10.3.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska, Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Pula, Trg Republike 1, s naznakom: »Za javni natječaj«.