Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.1.2022.
Datum objave u NN:26.1.2022.
Naziv radnog mjesta: voditelj Službe; Samostalna služba za programe i projekte u području demografije i mladih
Institucija:Središnji državni ured za demografiju i mlade
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 11/2022 od 26. siječnja 2022. godine
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Glavno tajništvo, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme«, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.
 
Datum javne objave:11.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:21.3.2022.
Broj NN:11/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu