Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.1.2022.
Datum objave u NN:26.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Županijski sud u Dubrovniku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, te gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jedan planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – dobro poznavanje strojopisa i rada na računalu, – položen državni ispit, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Dubrovniku, Ured predsjednice, Dr. Ante Starčevića 23, s naznakom: »Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar«.
 
Datum javne objave:28.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:8.3.2022.
Broj NN:11/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu