Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.1.2022.
Datum objave u NN:26.1.2022.
Naziv radnog mjesta:strukovni učitelj - kuhar m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Dubrovniku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar, – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:21.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Dubrovniku, Ul. bana Josipa Jelačića 12, 20000 Dubrovnik, s naznakom: »Za javni natječaj – radno mjesto strukovni učitelj – kuhar«.
 
Datum javne objave:23.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:31.3.2022.
Broj NN:11/22
Link na rješenje:Rješenje o prijmu