Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.1.2022.
Datum objave u NN:26.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Crikvenici
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – najmanje jedna godina radnog staža u struci, – položen državni stručni ispit.
Opis poslova:Prilog uz JN
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose na adresu: Općinski sud u Crikvenici, Ured predsjednika, Kralja Tomislava 85a, Crikvenica (poštom ili predajom u pisarnicu sudske uprave) s naznakom: »Prijava na javni natječaj broj 7 Su-31/2022« i naziv radnog mjesta za koji se podnosi prijava.
 
Datum javne objave:25.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:4.4.2022.
Broj NN:11/22
Link na rješenje:Rješenje o prijmu