Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Sisku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, – 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit.
Opis poslova:Prilog uz javni natječaj
Broj izvršitelja:5
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme 7 Su-696/2021 – administrativni referent – sudski zapisničar«. Na poleđini omotnice za pismo navesti ime i prezime, te adresu pošiljatelja.
 
Datum javne objave:1.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:11.4.2022.
Broj NN:12/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu