Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – državnoodvjetnički zapisničar m/ž
Institucija:Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, birotehničke ili druge odgovarajuće struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit, – poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu.
Opis poslova:Prilog uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:14.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti poštom preporučeno na adresu: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, Frana Kurelca 3, 51000 Rijeka, s naznakom: »Javni natječaj za administrativnog referenta – državnoodvjetničkog zapisničara – 1 izvršitelj«.
 
Datum javne objave:25.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:3.5.2022.
Broj NN:12/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu