Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Općinski građanski sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 12/2022 od 28. siječnja 2022. godine
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:18.3.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose na adresu: Općinski građanski sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 84 (poštom ili predajom u prijamnu pisarnicu suda), s naznakom: »Prijava na javni natječaj« te u nastavku naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.
 
Datum javne objave:24.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:1.4.2022.
Broj NN:18/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu