Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik/ica; Odjel upravljanja imovinom
Institucija:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Stručni uvjeti::– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene ili tehničke struke, – najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – poznavanje rada na osobnom računalu, – položen državni ispit odgovarajuće razine.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
 
Datum javne objave:23.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:31.3.2022.
Broj NN:12/22
Link na rješenje:Rješenje o prijmu