Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 12/2022 od 28. siječnja 2022. godine
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
 
Datum javne objave:12.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:20.4.2022.
Broj NN:12/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:12.4.2022.
Dostava se smatra izvršenom:20.4.2022.
Broj NN:12/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu