Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:strukovni učitelj - kuhar m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema ugostiteljske struke – kuhar, – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – i položen državni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:10.2.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
rijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zatvor u Zagrebu, dr. Luje Naletilića 1, 10000 Zagreb s naznakom: »Za javni natječaj – radno mjesto – strukovni učitelj – kuhar«.
 
Datum javne objave:9.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:17.3.2022.
Broj NN:12/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu