Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:doktor medicine m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 12/2022 od 28. siječnja 2022. godine
Opis poslova:Prilog uz JN
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, 10000 Zagreb, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto ___ (redni broj i naziv radnog mjesta) – ne otvarati«. Za svako radno mjesto podnosi se zasebna prijava u zasebnoj omotnici.