Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik (m/ž)
Institucija:Općinski sud u Gospiću
Stručni uvjeti::– završen diplomski sveučilišni studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava – položen pravosudni ispit.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:29.3.2022.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Gospiću, 53000 Gospić, Trg A. Stepinca 3 (poštom ili predajom u prijemnoj pisarnica suda) s naznakom: »Prijava na javni natječaj« te u nastavku naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.
 
Datum javne objave:28.3.2022.
Dostava se smatra izvršenom:5.4.2022.
Broj NN:12/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu