Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.1.2022.
Datum objave u NN:28.1.2022.
Naziv radnog mjesta:sudski referent za izvršenje kazni m/ž
Institucija:Općinski sud u Kutini
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, – 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Kutini, Ured predsjednice suda, Hrvatskih branitelja 1, 44320 Kutina, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme – sudski referent za izvršenje kazni – ne otvaraj«. Na poleđini omotnice za pismo navesti ime i prezime te adresu pošiljatelja.
 
Datum javne objave:25.2.2022.
Dostava se smatra izvršenom:7.3.2022.
Broj NN:12/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu