Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.3.2022.
Datum objave u NN:23.3.2022.
Naziv radnog mjesta:državnoodvjetnički savjetnik m/ž
Institucija:Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu
Stručni uvjeti::– završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, – položen pravosudni ispit.
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose isključivo u zatvorenoj kuverti, neposredno ili poštom na adresu: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10000 Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj za radno mjesto državnoodvjetničkog savjetnika«.
 
Datum javne objave:15.6.2022.
Dostava se smatra izvršenom:23.6.2022.
Broj NN:37/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:15.6.2022.
Dostava se smatra izvršenom:23.6.2022.
Broj NN:37/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu