Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:28.11.2022.
Datum objave u NN:25.11.2022.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Zatvor u Rijeci
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 138/2022 od 25. studenoga 2022. godine
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj+ prijavni obrazac
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:6.2.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Datum objave obustave/poništenja:16.5.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Zatvor u Rijeci, Žrtava fašizma 5, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za javni natječaj – prijam u državnu službu«.
 
Datum javne objave:15.5.2023.
Dostava se smatra izvršenom:23.5.2023.
Broj NN:138/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu