Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.11.2022.
Datum objave u NN:30.11.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - upisničar m/ž
Institucija:Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke, grafičke struke ili završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit, – poznavanje rada na uredskim strojevima i računalu.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, Josipa Jelačića 1, Bjelovar, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za prijam na radno mjesto administrativni referent – upisničar «.
 
Datum javne objave:28.12.2022.
Dostava se smatra izvršenom:5.1.2023.
Broj NN:139/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu