Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.11.2022.
Datum objave u NN:30.11.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Bjelovaru
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, zatim gimnazije ili druge četverogodišnje srednje škole čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – položen državni stručni ispit, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Opis poslova:Obavijest uz javni natječaj
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:20.12.2022.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Bjelovaru, Ured predsjednice, Josipa Jelačića 3, 43000 Bjelovar (uz naznaku: »Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar, na broj spisa 7 Su-417/2022«).
 
Datum javne objave:5.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:13.1.2023.
Broj NN:139/22
Link na rješenje:Rješenje o prijmu