Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.11.2022.
Datum objave u NN:30.11.2022.
Naziv radnog mjesta:10 radnih mjesta
Institucija:Ministarstvo unutarnjih poslova
Stručni uvjeti::.Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 139/2022 od 20. studenoga 2022. godine
Broj izvršitelja:12
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:11.1.2023.
Poziv na testiranje:poziv na testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za javni natječaj«.