Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.12.2022.
Datum objave u NN:2.12.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Osijeku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema, upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke (druga srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu navedenih škola), – položen državni stručni ispit, – poznavanje rada na računalu, – jedna godina radnog iskustva u struci.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Osijeku, Europska avenija 7, 31000 Osijek uz naznaku: »Prijava na javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar«.
 
Datum javne objave:26.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:3.2.2023.
Broj NN:140/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu