Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.12.2022.
Datum objave u NN:2.12.2022.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Šibeniku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:13.1.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom (preporučeno) na adresu: Općinski sud u Šibeniku, Stjepana Radića 81, 22 000 Šibenik, s naznakom: »Za javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar)«.
 
Datum javne objave:13.1.2023.
Dostava se smatra izvršenom:23.1.2023.
Broj NN:140/2022
Link na rješenje:Rješenje o prijmu