Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.3.2023.
Datum objave u NN:29.3.2023.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Kutini
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke – jedna godina radnog iskustva na rajućim poslovima – položen državni stručni ispit
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Kutini, Ured predsjednice suda, Hrvatskih branitelja 1, 44320 Kutina, s naznakom: "Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - Administrativni referent – sudski zapisničar" – ne otvaraj. Na poleđini omotnice za pismo navesti ime i prezime, te adresu pošiljatelja.
 
Datum javne objave:27.4.2023.
Dostava se smatra izvršenom:5.5.2023.
Broj NN:36/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu