Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.3.2023.
Datum objave u NN:29.3.2023.
Naziv radnog mjesta:zemljišnoknjižni referent m/ž; mjesto rada Osijek
Institucija:Općinski sud u Osijeku
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema društvenog ili geodetskog smjera, – položen državni stručni ispit, – jedna godina radnog iskustva u struci. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Osijeku, Europska avenija 7, 31000 Osijek, uz naznaku: »Prijava na javni natječaj – zemljišnoknjižni referent«
 
Datum javne objave:12.5.2023.
Dostava se smatra izvršenom:20.5.2023.
Broj NN:36/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu