Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.3.2023.
Datum objave u NN:29.3.2023.
Naziv radnog mjesta:voditelj brodice; Ispostava Milna
Institucija:Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema tehničke ili društvene struke te gimnazija, – uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C-kategorije, – svjedodžba o osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a za pomorsku struku ili prometnu struku – vodni smjer odgovarajućim radnim iskustvom smatra se i plovidbena služba od najmanje šest mjeseci, – pasivno razumijevanje engleskog jezika, – poznavanje računalnog programa za pisanje i oblikovanje tekstualnih dokumenata, – položen vozački ispit B-kategorije, – položen državni ispit odgovarajuće razine
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.