Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.6.2023.
Datum objave u NN:2.6.2023.
Naziv radnog mjesta:sudski savjetnik m/ž; mjesto rada Makarska i Imotski
Institucija:Općinski sud u Makarskoj
Stručni uvjeti::završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava i položen pravosudni ispit.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:31.8.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:2
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Makarskoj, Kralja Petra Krešimira IV. 2, uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat javlja.