Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.6.2023.
Datum objave u NN:7.6.2023.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent-sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Splitu
Stručni uvjeti::– završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke, – položen državni stručni ispit, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Opis poslova:Obavijest uz JN
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:27.6.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta na javni natječaj je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Dračevac, ex. Vojarna sv. Križ, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj 7 Su-432/2023 – sudski zapisničar«.
 
Datum javne objave:25.7.2023.
Dostava se smatra izvršenom:2.8.2023.
Broj NN:61/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu