Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.6.2023.
Datum objave u NN:7.6.2023.
Naziv radnog mjesta:stručni suradnik m/ž; Odjel za razvoj klimatskih podloga i aplikacija
Institucija:Državni hidrometeorološki zavod
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij fizike i geofizike, smjer meteorologija i fizička oceanografija ili studij matematike, fizike ili geodezije i geoinformatike – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – znanje engleskog jezika – visoka razina informatičkih znanja i informatičke pismenosti – prezentacijske i komunikacijske vještine – položen državni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, 10000 Zagreb, s naznakom »za javni natječaj za prijam u državnu službu« (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuju).
 
Datum javne objave:9.8.2023.
Dostava se smatra izvršenom:17.8.2023.
Broj NN:61/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu