Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:7.6.2023.
Datum objave u NN:7.6.2023.
Naziv radnog mjesta:stručni suradnik m/ž; Odjel za meteorološko-oceanografska mjerenja i informacijski sustav
Institucija:Državni hidrometeorološki zavod
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij fizike i geofizike, smjer meteorologija i fizička oceanografija, ili druge struke iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti ili područja društvenih znanosti (polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija) – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – znanje engleskog jezika – visoka razina informatičkih znanja i informatičke pismenosti – prezentacijske i komunikacijske vještine – položen ispit za vozača B-kategorije – položen ispit za voditelja brodica B-kategorije – odlično znanje plivanja – položen državni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:6.7.2023.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose naposredno ili poštom na adresu: Državni hidrometeorološki zavod, Ravnice 48, 10000 Zagreb, s naznakom »za javni natječaj za prijam u državnu službu« (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koji se kandidat/kinja prijavljuju).