Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.11.2023.
Datum objave u NN:24.11.2023.
Naziv radnog mjesta:viši zemljišnoknjižni referent m/ž; Stalna služba u Supetru
Institucija:Općinski sud u Splitu
Stručni uvjeti::– završena preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine pravne, upravne, ekonomske ili geodetske struke – položen državni stručni ispit – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit
Opis poslova:Obavijest uz JN
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:12.12.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta na javni natječaj je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Splitu, Dračevac, ex. Vojarna Sv. Križ, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj 7 Su-1647/2023 – viši zemljišnoknjižni referent«.
 
Datum javne objave:2.1.2024.
Dostava se smatra izvršenom:10.1.2024.
Broj NN:141/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu