Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.11.2023.
Datum objave u NN:24.11.2023.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent - sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Požegi
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema društvene, upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke – poznavanje rada na računalu – položen državni stručni ispit – radno iskustvo od jedne godine na odgovarajućim poslovima.
Opis poslova:Obavijest uz JN
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:6.12.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Požegi, Svetog Florijana 2, s naznakom: »Za javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar – ne otvaraj«.
 
Datum javne objave:29.12.2023.
Dostava se smatra izvršenom:6.1.2024.
Broj NN:141/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu