Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.11.2023.
Datum objave u NN:24.11.2023.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Središnji državni ured za demografiju i mlade
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 141/2023 od 24. studenoga 2023.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za demografiju i mlade, Glavno tajništvo, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, broj i naziv radnog mjesta«, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb