Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:24.11.2023.
Datum objave u NN:24.11.2023.
Naziv radnog mjesta:strukovni učitelj – krojač m/ž
Institucija:Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema tekstilne struke, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:11.12.2023.
Poziv na testiranje:Poziv na testiranje
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Požegi, Osječka 77, Požega, s naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta: »Javni natječaj za radno mjesto – redni broj i naziv radnog mjesta – ne otvarati«.
 
Datum javne objave:16.1.2024.
Dostava se smatra izvršenom:24.1.2024.
Broj NN:141/2023
Link na rješenje:Rješenje o prijmu