Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.3.2013.
Datum objave u NN:13.3.2013.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik za ribarstveni monitoring centar; Uprava ribarstva, Sektor upravljanja resursima i flotom, Služba za upravljanje resursima mora i Ribarstveni monitoring centar, Odjel za Ribarstveni monitoring centar
Institucija:Ministarstvo poljoprivrede
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodoslovno-matematičke, veterinarske ili pomorske struke – smjer ribarske tehnologije – najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit – napredno poznavanje rada na računalu (ArcGIS, ArcGIS desktop, ArcGIS server, SQL i ORACL-e)
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave na javni natječaj mogu se podnositi od dana objave u Narodnim novinama, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: »Za javni natječaj – Glavno tajništvo«.