Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:14.3.2013.
Datum objave u NN:13.3.2013.
Naziv radnog mjesta:viši stručni referent za strukturne mjere u ribarstvu; Uprava ribarstva, Sektor za programiranje strukturnih mjera i uređenje tržišta u ribarstvu/Upravna direkcija,Služba za strukturne mjere u ribarstvu, Odjel za strukturne mjere u ribarstvu
Institucija:Ministarstvo poljoprivrede
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski sveučilišni studiji ili stručni studij poljoprivredne ili ekonomske struke – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – položen državni stručni ispit – znanje engleskog jezika – napredno poznavanje rada na računalu
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave na javni natječaj mogu se podnositi od dana objave u Narodnim novinama, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: »Za javni natječaj – Glavno tajništvo«.