Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.5.2013.
Datum objave u NN:29.4.2013.
Naziv radnog mjesta:upravitelj sudske pisarnice – položaj II. vrste na neodređeno vrijeme
Institucija:Općinski sud u Zadru
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine upravnog smjera, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit (na natječaj se mogu javiti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku) – odlično poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Općinski sud u Zadru, Borelli 9, 23000 Zadar, s naznakom: »Za javni natječaj«.