Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.5.2013.
Datum objave u NN:3.5.2013.
Naziv radnog mjesta:gospodarski inspektor; Područna jedinica Split, Ispostava –Odsjek inspekcijskog nadzora u Šibeniku
Institucija:Državni inspektorat
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij pravne; ekonomske; tehničke; elektrotehničke; građevinske; kemijsko-inženjerske; strojarske; prometne i tekstilno-tehnološke; biotehničke ili veterinarske struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva u struci – znanje rada na računalu – položen državni stručni ispit za gospodarskog inspektora.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:26.6.2013.
Poziv na testiranje:Poziv
Prijave se podnose u roku 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Državni inspektorat, ZA NATJEČAJ, Petračićeva 4, 10000 Zagreb.