Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:27.5.2013.
Datum objave u NN:24.5.2013.
Naziv radnog mjesta:viši stručni referent za nadzor provedbe projekata; Uprava vodnoga gospodarstva
Institucija:Ministarstvo poljoprivrede
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij građevinske ili ekonomske struke – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima – dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku – napredno znanje rada na osobnom računalu – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave na javni natječaj mogu se podnositi od objave u Narodnim novinama, a rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: »Za javni natječaj – Glavno tajništvo«.