Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:31.5.2013.
Datum objave u NN:28.5.2013.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent
Institucija:Trgovački sud u Zagrebu
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema – upravne, birotehničke, ekonomske ili druge odgovarajuće struke – 1 godina radnog iskustva – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Trgovački sud u Zagrebu, Ured predsjednice suda, Zagreb, Amruševa 2/II, s naznakom: »Za natječaj – administrativni referent«.