Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:31.5.2013.
Datum objave u NN:28.5.2013.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar
Institucija:Županijski sud u Rijeci
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – najmanje 1 godina radnog staža u struci, – položen državni stručni ispit za rad u sudu.
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Županijski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka.