Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:31.5.2013.
Datum objave u NN:29.5.2013.
Naziv radnog mjesta:savjetnik/savjetnica pučke pravobraniteljice za pravne poslove
Institucija:Pučki pravobranitelj
Stručni uvjeti::završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog usmjerenja, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i znanje rada na osobnom računalu.
Opis poslova:Opis poslova
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:20.6.2013.
Poziv na testiranje:Obavijest o testiranju
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Pučki pravobranitelj, 10000 Zagreb, Opatička 4, s naznakom: »Javni natječaj«.