Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:31.5.2013.
Datum objave u NN:29.5.2013.
Naziv radnog mjesta:voditelj odjela
Institucija:Državni hidrometeorološki zavod
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kemije ili kemijske tehnologije; – najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; – znanje engleskog jezika; – poznavanje rada na računalu; – položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Državni hidrometeorološki zavod, Odjel za ljudske potencijale Zagreb, Grič 3, s naznakom: »Za javni natječaj«.