Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:8.7.2013.
Datum objave u NN:5.7.2013.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – zapisničar
Institucija:Općinski sud u Opatiji
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke ili gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke – 1 (jedna) godina radnog staža u struci – položen državni stručni ispit za rad u sudu; u državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. Zakona o državnim službenicima – poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:13.11.2013.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a prijave se podnose na adresu: Republika Hrvatska, Općinski sud u Opatiji, Ured predsjednika, Maršala Tita 4, HR-51410 Opatija, uz naznaku: »Javni natječaj za administrativnog referenta – zapisničara«.