Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.7.2013.
Datum objave u NN:10.7.2013.
Naziv radnog mjesta:administrativni referent – sudski zapisničar m/ž
Institucija:Općinski sud u Bjelovaru
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema ekonomske, upravne, birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – položen državni stručni ispit; u državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. Zakona o državnim službenicima, – poznavanje rada na osobnom računalu, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – osoba koja se prima u državnu službu osim navedenih uvjeta mora zadovoljavati i opće uvjete za prijam iz odredbe čl. 48. Zakona o državnim službenicima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s dokazima podnose se na adresu Općinski sud u Bjelovaru, Josipa Jelačića 3, 43000 Bjelovar, s naznakom: »Za natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar« u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.