Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:15.7.2013.
Datum objave u NN:12.7.2013.
Naziv radnog mjesta:viši upravni savjetnik; Samostalna služba za pravne poslove i vođenje ljudskih potencijala,
Institucija:Državna geodetska uprava
Stručni uvjeti::završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i položen državni stručni ispit;
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj – izvanredan prijam«. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.