Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:18.7.2013.
Datum objave u NN:17.7.2013.
Naziv radnog mjesta:informatički referent
Institucija:Županijski sud u Velikoj Gorici
Stručni uvjeti::– srednja stručna sprema elektrotehničke, tehničke ili informatičke struke, odnosno srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke, – položen državni stručni ispit; u državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz uvjete iz odredbe čl. 56. Zakona o državnim službenicima, – poznavanje rada na osobnom računalu, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave poziva na testiranje:16.9.2013.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Velikoj Gorici, Ured predsjednika suda, Kneza Domagoja 11a, p.p. 8, 10409 Velika Gorica, s naznakom: »Za javni natječaj«.