Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.9.2013.
Datum objave u NN:30.8.2013.
Naziv radnog mjesta:samostalni upravni referent; Uprava za prostorno uređenje, Odjel za žalbe i zastupanje
Institucija:Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Stručni uvjeti::– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravnog smjera, – najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit, – poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, s naznakom: »Za natječaj – klasa: 16«, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.