Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.9.2013.
Datum objave u NN:30.8.2013.
Naziv radnog mjesta:stručni referent; Glavno tajništvo ministarstva, Odjel za opće poslove i pisarnicu
Institucija:Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Stručni uvjeti::– SSS, društvenog ili tehničkog smjera, – najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit, – poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Glavno tajništvo Ministarstva, sa naznakom »Za natječaj – klasa: 17«, 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20.