Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.9.2013.
Datum objave u NN:4.9.2013.
Naziv radnog mjesta:viši stručni savjetnik za ljudske potencijale i pravne poslove; Glavno tajništvo ministarstva
Institucija:Ministarstvo poduzetništva i obrta
Stručni uvjeti::– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera, – najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit, – poznavanje engleskog jezika, – poznavanje rada na osobnom računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Datum objave obustave/poništenja:15.11.2013.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka
Broj izvršitelja za obustavu:1
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.