Natječaji u državnoj službi

Filtrirajte natječaje, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:5.9.2013.
Datum objave u NN:4.9.2013.
Naziv radnog mjesta:stručni suradnik; Uprava za međunarodnu suradnju, investicije i razvoj, Služba za potporu ulaganja i investicije
Institucija:Ministarstvo poduzetništva i obrta
Stručni uvjeti::– završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog, humanističkog, tehničkog ili prirodnog smjera, – aktivno znanje engleskog jezika, – znanje rada na osobnom računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:JAVNI NATJEČAJ
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo poduzetništva i obrta, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: »Za javni natječaj za prijam u državnu službu«.